Brief van de voorzitter, voorgelezen tijdens webinar

21 mei 2020 - U leest dit bericht in 3 minuten

Brief van uw voorzitter en bestuur van BCDW-Haarrijn, voorgelezen tijdens webinar BCDW-Haarrijn op donderdag 14 mei 2020.

Beste leden, 

We hebben allemaal kunnen horen en lezen dat de lockdown stap voor stap wordt afgebouwd. We komen in de ‘overgangsfase’, oftewel het begin van het einde van deze crisis. De gepresenteerde routekaart biedt wat perspectief tot na 1 september, maar “het blijft varen op zicht”, aldus de minister-president. In ieder geval is 1,5 meter voorlopig de gouden standaard om zaken te kunnen doen.   

Daarnaast ligt er een nieuw pakket aan steunmaatregelen. Het biedt wat verlichting voor een aantal sectoren, maar we maken ons nog steeds grote zorgen om cruciale functies van de Utrechtse economie zoals de congressen, de hotels en de horeca en hun talloze toeleveranciers. En we staan daar niet alleen in. De wethouders Economie van de grote 4 steden in Nederland hebben de noodklok geluid bij het kabinet over de economische impact van deze crisis en het verlies aan banen als gevolg daarvan. Zij vragen om meer perspectief, aanvullende sectorspecifieke steunpakketten, maar ook om investeringen in het herstel van de grootstedelijke economieën. Initiatieven die wij uiteraard toejuichen. Alle pijlen zijn er nu op gericht dat alle ondernemers die niet of nauwelijks kunnen ondernemen door de coronamaatregelen, worden gecompenseerd. Ondertussen houden we bij de BCDW de moed erin, dus vandaar deze digitale bijeenkomst. Onze rol als belangenbehartiger gaat in volle vaart verder. Niet alleen voor ‘corona-issues’. Zo wordt het stikstof-dossier weer actueler, ook voor Utrechtse ondernemers. Dit geldt evenzeer voor de circulaire economie.

Beste leden, het valt ons op dat ondanks een beukende crisis de Utrechtse ondernemersmentaliteit nog fier overeind staat. “We zijn een weliswaar de Domstad maar NIET  Dom, we slaan ons hier doorheen”, hoorden we één van u recent nog zeggen. 

We zien ook mooie voorbeelden van ondernemers die hun bedrijf in een paar weken compleet ombouwen en een heel nieuw businessmodel hanteren. En zelfs ondernemers die er ‘helemaal doorheen zitten’, weten er soms nog een positieve draai aan te geven. Het zegt iets over onze veerkracht, onze creativiteit en niet te vergeten: Utreg buig nooit! 

Wij wensen u alle goeds. Weet ons te vinden maar veel belangrijker nog weet elkaar te vinden in tijden waarin hulp van een ander nodig is of geleverd kan worden. DE BCDW biedt u niet voor niets dat platform zo aan!

Zoom-Meeting