Ecotransferium heeft een gloednieuwe website

29 november 2017 - U leest dit bericht in 2 minuten

De website van Ecotransferium is compleet vernieuwd. De website is in een modern jasje gestoken en heeft een frisse uitstraling gekregen. Neem snel een kijkje op de de door Yellowlime volledig vernieuwde site!

 

Over Ecotransferium

Bedrijventerrein de Wetering wordt gezien als het modernste bedrijventerrein voor duurzame mobiliteit in Nederland.

Visie

Een samenhangend en uitvoerbaar pakket aan activiteiten en maatregelen (dat ook aansluit bij de doelstellingen van het mobiliteitsbeleid van de gemeente Utrecht) draagt bij aan een betere bereikbaarheid, vermindering van de kosten voor mobiliteit voor werkgevers en werknemers, CO2 reductie en duurzaamheid, modern werkgeverschap en een betere MVO-prestatie.

Strategie

Om dit samenhangende pakket aan activiteiten aan te bieden is in 2014 Platform Ecotransferium opgericht, dat bedrijven op de Wetering faciliteert bij het tot stand brengen van optimale en duurzame mobiliteit. Platform Ecotransferium organiseert en coördineert daartoe mobiliteitsinitiatieven voor De Wetering. Het Platform neemt daarvoor zelf initiatief en ontwikkelt eigen projecten, voortbouwend op initiatieven, deelname en enthousiasme van de bedrijven op de bedrijventerreinen Wetering en Haarrijn. Daarnaast legt het Platform de verbinding met andere partijen die activiteiten en maatregelen aanbieden die mogelijk interessant zijn voor bedrijven op de Wetering. Platform Ecotransferium fungeert als initiatiefnemer, als verbinder, als coördinator/ambassadeur binnen het bedrijventerrein en als extern contact.

De Wetering fietst en deelt

Het eerste programma dat door Platform Ecotransferium wordt uitgevoerd op de Wetering is ‘De wetering fietst en deelt’. Dit programma bestaat uit een samenhangende aanpak van de mobiliteit van De Wetering en richt zich op vermindering van het gebruik van de auto (vooral in de spits) door:

  • het gebruik van de (elektrische) fiets en (elektrische) scooter te stimuleren;
  • carpoolen te bevorderen;
  • het gebruik van het bestaande openbaar vervoer te stimuleren;
  • identificeren van noodzakelijke verbetering van de fietsinfrastructuur en aankaarten daarvan bij de gemeente Utrecht.
WebsiteEcotransfrium