Hoe dien ik een project in bij Stip De Wetering-Haarrijn?

6 december 2018 - U leest dit bericht in 2 minuten

In navolging op de evaluatie van de laatst gehouden STIP avond in 2017 heeft het bestuur besloten de koers te wijzigen. Hoewel de toekenning op democratische wijze steeds tot stand is gekomen bleek dat een objectiever beoordeling van de ingediende projecten noodzakelijk is.

Dat betekent dat we geen STIP avonden meer zullen houden maar dat de projecten op individuele basis kunnen worden ingediend bij het STIP bestuur die ze vervolgens zal voorleggen aan een door hen ingestelde beoordelingscommissie.

Onderstaand geven wij een korte uiteenzetting hoe met ingang van 2019 gelden kunnen worden getrokken bij het ondernemersfonds Utrecht (OFU)

OFU gelden zijn beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie c.q. mobiliteit en promotionele activiteiten voor bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn.

De initiatieven daartoe kunnen alleen worden ingediend door bedrijven gevestigd op ons bedrijventerrein. Hier treft u een aanmeldformulier aan die u tezamen met alle relevante stukken dient in te leveren bij de penningmeester van de STIP.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke experts op verschillende gebieden te weten, financiën, milieu en duurzaamheid. Deze commissie zal per begin 2019 worden geïnstalleerd en jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. Op basis van de door hen toegekende ranking van projecten mits deze vallen binnen het beschikbare budget, zal een trekking worden gedaan bij het OFU.

Voordien echter zal er via de website van STIP melding worden gemaakt welke projecten zijn gehonoreerd en waarvoor een trekking zal worden gedaan.

Na een mogelijke toekenning door de OFU zullen de gelden worden overgemaakt naar de derde partij die betrokken is bij het ingediende project en welke dus ook voor uitvoering ervan zal zorgdragen.

De deadline voor aanmelding is eind februari 2019.

Om in aanmerking te komen voor de beoordeling van uw project dient u dit aanvraagformulier in te vullen.

Vragen hieromtrent kunt ten allen tijde aan ons als bestuur stellen door het contactformulier op de website zo compleet mogelijk in te vullen. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.