Glasvezel op De Wetering – Haarrijn? Vul de enquete in!

4 november 2014 - U leest dit bericht in 1 minuut

Internet via glasvezel is snel, betrouwbaar en toekomstvast. Steeds vaker krijgen wij dan ook de vraag om collectief op glasvezel over te stappen. Maar hoe groot is de behoefte nu echt? Vanaf oktober kunt u op deze website een enquête invullen over dit onderwerp.Via Parkmanagement worden regelmatig vragen gesteld over mogelijkheden voor collectieve glasvezelmogelijkheden op ons bedrijvenpark. STIP heeft Grontmij daarom de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken. In oktober ontvangen de leden van de vereniging

Parkmanagement De Wetering – Haarrijn en de BCDW een mail hierover. In de mail staat een link naar de website van STIP, waarop de enquête te vinden is.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Parkmanagement, op 26 november, hoort u de uitkomst van de eerste fase van het onderzoek. Uiteraard communiceren we dit ook via onze website. Vult u de enquête in? Alleen met uw input kunnen we duidelijk in kaart brengen of collectieve glasvezel op ons bedrijvenpark mogelijk is.