Informatiebijeenkomst ‘Van zon tot laden’ op 8 september

27 juli 2022 - U leest dit bericht in 2 minuten

Denk jij erover om zon­ne­pa­ne­len aan te schaffen of om over te gaan op elek­trisch rijden? Dan is de in­for­ma­tie­bij­een­komst ‘Van Zon tot Laden’ op don­der­dag­mid­dag 8 september 2022 voor jou in­te­res­sant.

Datum: 8 september 2022
Tijd: 14:00 – 17:00
Locatie: Werkspoorfabriek, Schaverijstraat 11

Eigen ener­gie­le­ve­ran­cier

Al 13% van de Utrechtse bedrijven heeft zon­ne­pa­ne­len op het dak. Dat is niet gek: het laat duurzame ambitie zien en bespaart flink op de ener­gie­re­ke­ning. Ook stappen steeds meer bedrijven over op elek­trisch vervoer. Slim, omdat de verkoop en het gebruik van fossiele brand­stof­au­to’s wordt ingeperkt en het is goed voor de lucht­kwa­li­teit en het klimaat.

Kansen genoeg

Je kunt bij­voor­beeld via elek­tri­sche laadpalen zon­ne-ener­gie gebruiken voor jouw goederen of per­so­nen­ver­voer. Want opgewekte zon­ne-ener­gie kan niet altijd meer terug geleverd worden aan het elek­tri­ci­teits­net. Voor een Ze­ro-Emis­si­on wagenpark, laadpalen en zon­ne-ener­gie is veel kennis nodig. De gemeente helpt je hierbij op weg. In deze flyer staan meer kansen voor zon­ne-ener­gie.
Over de kansen en uit­da­gin­gen vertelt de gemeente graag meer op de in­for­ma­tie­bij­een­komst ‘Van Zon tot Laden’ op 8 september van 14:00 tot 17:00 uur in de Werk­spoor­fa­briek in Utrecht. Na afloop is er tijd om bij te praten met col­le­ga-on­der­ne­mers. Aanmelden voor de bij­een­komst kan via www.​utrecht.​nl/​zonopbedrijfsdak. In augustus ontvang je het programma per mail.
Nu al meer weten?

Wil jij zien welke on­der­ne­mers en partijen al actief zijn en verder lezen over zon­ne-ener­gie en laadpalen, kijk op www.​utrecht.​nl/​duurzaam-​ondernemen.