Nieuwe fase coronatijd voor ondernemers

27 september 2021 - U leest dit bericht in 4 minuten

Beste ondernemers van Utrecht,

Utrecht staat op de drempel van een nieuwe fase in deze coronatijd. Vanaf zaterdag 25 september a.s. is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Voor veel ondernemers is dit een stap vooruit. Winkels, theaters en musea kunnen meer bezoekers ontvangen, horecaondernemers kunnen straks meer gasten toelaten, cafébezoekers kunnen aan de bar staan, maar de sluiting om 00.00 uur blijft nog wel van kracht. We hopen dat de maatregelen voor de nachthoreca en evenementen ook spoedig kunnen worden versoepeld.

Veel horecaondernemers hebben zorgen over de controle van coronatoegangsbewijzen (QR-code, coronavaccinatiepas), mede doordat zij momenteel kampen met een tekort aan personeel. Toch hoop ik op ieders medewerking (zowel van horecaondernemers als van -bezoekers) en goede samenwerking, zoals dat ook in de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd.

Tijdelijk verruimde terrassen
Ondernemers met een tijdelijk verruimd terras mogen dit laten staan tot maandag 1 november. De burgemeester heeft hiervoor een gedoogbesluit genomen, met als voorwaarde dat het aantal stoelen en tafels op de tijdelijk verruimde terrassen gelijk blijft. Ondernemers die hun tijdelijk verruimd terras tot 1 november willen laten staan, hebben wel een gedoogbeschikking nodig. Deze kan aangevraagd worden met een simpele aanvraagprocedure. Meer informatie: iBabs Online

Tegemoetkoming verhoging OZB

Vorige week hebben we al bekend gemaakt dat kwetsbare ondernemers vanaf 1 april 2022 een tegemoetkoming voor de verhoging van de onroerende-zaak belasting (OZB) kunnen aanvragen. De gemeente stelt hier een totaalbedrag van 750.000 euro voor beschikbaar. De tegemoetkoming is er voor ondernemers met max. 30 werknemers uit sectoren (o.a. horeca, toerisme, evenementen, retail) die het hardst zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Ondersteuning ondernemers na 1 oktober
Op 1 oktober komt voor duizenden Utrechtse ondernemers een einde aan de Tozo-regeling, de NOW-regeling en andere steunmaatregelen die het Rijk in verband met de coronacrisis had ingevoerd. Deze week maakte ik samen met mijn collega-wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) bekend dat Utrecht start met een offensief om ondernemers te helpen. Mede dankzij de inzet van partners in de stad helpen ondernemers elkaar met onder andere intensieve begeleiding, hulpverlening en een doorbraaktafel. Naast de bestaande steunmaatregelen voor ondernemers, stellen we hiervoor 2,8 miljoen euro beschikbaar.

Wat ik persoonlijk erg belangrijk vind en zeer waardeer, zijn de contacten die ik met velen van jullie heb. Daardoor hoor ik wat goed gaat en waar jullie dagelijks mee te kampen hebben. Ik realiseer me dat we niet voor alles een oplossing kunnen bieden, maar weet dat ik jullie zorgen deel en altijd bereid ben om samen te kijken hoe we jullie kunnen helpen. Vanzelfsprekend houd ik jullie op de hoogte als er op gemeentelijk of rijksniveau ontwikkelingen zijn die voor jullie van belang zijn.

Ik vertrouw er op dat we de komende periode elkaar nog vaak zullen spreken. Tot slot wens ik jullie heel veel succes toe met de volgende stap die we gaan zetten, op weg naar een Utrecht als open stad, zoals wij die allen het liefst zien.

Met vriendelijke groet,

Klaas Verschuure
Wethouder Economische Zaken