Deze plannen werden bij STIP De Wetering-Haarrijn ingediend voor 2019

16 mei 2019 - U leest dit bericht in 1 minuut

Recentelijk heeft de aankondiging plaatsgevonden dat er een wijziging is met betrekking tot het indienen van duurzame en innovatie of promotionele ideeën voor bedrijventerrein de Wetering-Haarrijn. Tot eind februari konden de plannen worden ingediend en heeft het bestuur 4 concrete voorstellen ontvangen.

De ingediende plannen kwamen van de ondernemers c.q. initiatiefnemers op de Wetering-Haarrijn en dienen om het bedrijventerrein de Wetering-Haarrijn te verduurzamen c.q. te promoten.

De ingediende plannen zijn door het bestuur voorgelegd aan de door het bestuur ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissie.

Deze commissie heeft inmiddels 3 van de 4 ingediende plannen voor 2019 beoordeeld en met een positief advies voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft deze adviezen overgenomen.

De goedgekeurde plannen zijn gedaan door

 • A) Ecotransferium voor
  • 1) Bereikbaarheid
  • 2) Mobiliteit
 • B) ECUB (EnergieCollectiefUtrechtseBedrijven)
  • 3) Voorzetten van begeleiding van ondernemers naar een gasloos
   bedrijventerrein en minder CO2 uitstoot.

Het 4e ingediende plan moet nog nader worden uitgewerkt en zal in een later stadium worden beoordeeld.

De genoemde 3 plannen zijn voor verdere behandeling voorgelegd aan het ondernemersfonds Utrecht (OFU) die ze verder beoordeelt. Indien het OFU ook akkoord is met de plannen dan kan worden over gegaan tot het ter beschikking stellen van de hiermee gemoeide gelden.