Start onderhoudswerkzaamheden Galecopperbrug

13 juni 2022 - U leest dit bericht in 3 minuten

Vanaf maandag 13 juni 2022 zullen de onderhoudswerk­zaam­he­den aan de Ga­lecop­per­brug van start gaan.

Rijks­wa­ter­staat start op maan­dag­avond 13 juni 2022 met on­der­houds­werk­zaam­he­den aan de Ga­lecop­per­brug richting Arnhem. De werk­zaam­he­den duren tot begin 2024. De grootste opgave is het vervangen van de stalen kabels (tuien).

De brug blijft gro­ten­deels in gebruik, maar het onderhoud levert wel ver­keers­hin­der op voor verkeer richting Arnhem. Wat kunt u de komende weken ver­wach­ten? We zetten het op een rij.

Werk­zaam­he­den 13 tot 19 juni

In de nachten van 13 tot 19 juni zijn er minder rij­stro­ken be­schik­baar. Af­wis­se­lend zijn de pa­ral­lel­rij­baan en de hoofd­rij­baan af­ge­slo­ten. Het verkeer kan ge­bruik­ma­ken van de rijbaan die open is. Omrijden is niet nodig.

  • De pa­ral­lel­rij­baan van de Ga­lecop­per­brug is af­ge­slo­ten van maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni van 21.00 tot 5.00 uur.
  • De hoofd­rij­baan van de Ga­lecop­per­brug is af­ge­slo­ten van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni en van zaterdag 18 op zondag 19 juni van 21.00 tot 7.00 uur.
  • N.B. De planning kan wij­zi­gin­gen als gevolg van on­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den zoals slecht weer.

Vanaf 13 juni oprit Nieu­we­gein (16) af­ge­slo­ten

  • De oprit Nieu­we­gein (16) richting Arnhem gaat op 13 juni om 20.00 uur dicht voor al het verkeer. Deze af­slui­ting blijft de gehele periode tot begin 2024 van kracht. De af­slui­ting is nodig vanwege de ver­keers­vei­lig­heid.

Werk­zaam­he­den vanaf 19 juni

  • De rij­stro­ken richting Arnhem zijn van 19 juni tot begin 2024 versmald. Dat geldt voor de 3 rij­stro­ken op de hoofd­rij­baan én voor de 2 rij­stro­ken op de pa­ral­lel­rij­baan. De ver­smal­ling biedt ruimte voor het werk­ei­land. Zo kan er veilig worden gewerkt.
  • Er geldt een maxi­mum­snel­heid van 70 km/h.

Wat betekent dit voor u?

De werk­zaam­he­den aan de Ga­lecop­per­brug gaan hinder opleveren, maar Rijks­wa­ter­staat doet er alles aan om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Zo helpen we de regio Utrecht be­reik­baar te houden. Helpt u ook mee? Kijk op ver­keers­wach­tin­gen.nl en ontdek al­ter­na­tie­ve manieren van reizen en kijk op ga­lecop­per­brug.nl voor de laatste updates en in­for­ma­tie.