STIP en U15 investeren in Ecotransferium

3 november 2014 - U leest dit bericht in 2 minuten

Vorig jaar is het platform Ecotransferium opgericht. Wat houden de plannen in? En hoe staat het met de financiering? Een korte update.Bedrijventerrein de Wetering als een van de modernste bedrijventerreinen voor duurzame mobiliteitsdiensten in Nederland: dat is het uiteindelijke doel van het Ecotransferium. De aanwezige bedrijven slagen erin om individuele kosten van mobiliteit te delen. Daardoor werken zij efficiënter dan elders. Bedrijven creëren een meerwaarde voor elkaar – met als resultaat concurrentievoordeel, een duurzaam imago én een blijvend goede bereikbaarheid van de Wetering.

Bijdragen van STIP en U15
Het platform Ecotransferium is de samenwerking aangegaan met U15, een samenwerkingsverband van bedrijven in de regio Utrecht die samen werken aan een betere bereikbaarheid van midden-Nederland. U15 nam het stokje over van het Programma Slim Werken Slim Reizen Midden Nederland, waarbinnen werkgevers en overheden de afgelopen jaren samen werkten aan slimmer werken en reizen.
U15 en STIP gaan meebetalen aan enkele Ecotransferium-projecten. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek om te onderzoeken of funding van dit initiatief mogelijk is.

Wat gaat het Ecotransferium doen:

  • individuele bedrijven adviseren over de kansen van en voor duurzame mobiliteit;
  • richting geven aan een meer gezamenlijke visie en daarbij een doorkijk bieden op een gezamenlijk handelingsperspectief;
  • bedrijven helpen bij het opstarten van concrete projecten

Het platform is intermediair, versneller van mobiliteitsdiensten en makelaar van vraag en aanbod rondom innovatieve, duurzame mobiliteitsdiensten. Ook functioneert Ecotransferium als professionele ‘kennishub’ van en voor bedrijven op de Wetering. Dat houdt in dat het platform open en transparant informatie deelt, zonder winstoogmerk.5 x 5: de doelstellingen

  • 5% minder auto’s tijdens de spits bezoeken de Wetering, terwijl het aantal bezoekers gelijk blijft of groter wordt;
  • 5% reductie van CO2 uitstoot van de Wetering in 4 jaar én een breed gedeeld inzicht in verdere reductie;
  • ontstaan van ten minste 5 nieuwe mobiliteitsdiensten die de plaatselijke economie van de Wetering vergroenen. Tegelijkertijd zijn deze diensten inspirerend voor de  regio Utrecht en bieden ze werkgelegenheid;
  • 5% reductie van de mobiliteitskosten door werkgevers dankzij een ‘duurzame’ verandering in de bedrijfsvoering, waardoor een betere waardering in de CO2-prestatieladder gehaald wordt;
  • maatschappelijk meerwaarde genereren: de uiteenlopende projecten van individuele bedrijven in een gebied leiden gezamenlijk tot een duurzamer profiel.