Verslag Algemene Ledenvergadering 05-11-2020

10 november 2020 - U leest dit bericht in 4 minuten
Foto Algemene Ledenvergadering BCDW

Deze werd dit jaar gehouden op donderdag 5 november via een online Webinar. Anders zouden we bij Alp Lift op bezoek zijn geweest. Dit bezoek houden we nog tegoed.

Na een warm welkom door voorzitter Jan startte de bijeenkomst. Jan deed verslag van de werkzaamheden van het bestuur en blikte terug op een bijzonder jaar. Een jaar na ons 10-jarig jubileumjaar en waarbij wij tot maart lekker bezig waren tot Corona uitbrak. 

Jan kon gelukkig toch weer nieuwe leden aankondigen, te weten Vivienne van Maanen van Shred IT en Lex van Eijck van Bevela. Welkom aan hen.

Jan gaf een aantal quotes weer uit de brief van Wethouder Verschuure over de coronamaatregelen en met name  die waarbij hij de Utrechtse ondernemers een hart onder de riem steekt.

“Laten we elkaar (op afstand) blijven opzoeken om Utrecht door deze crisis te leiden en om samen te zoeken naar perspectieven voor de betere tijden die zullen komen. Houd moed!”

Op de site van de Gemeente Utrecht staat informatie voor ondernemers die meer willen weten over steunmaatregelen of die verwijzingen zoeken naar andere instanties: www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers

Peter Cullens heeft vervolgens de jaarrekening 2019 toegelicht en Peter Seghers en Gerard Kuyf hebben als kascommissie de jaarrekening gecontroleerd. Er werd decharge verleend aan de penningmeester voor het gevoerde beleid. 

Vooruitkijkend naar het komende jaar zullen wij als bestuur werken aan onze doelstellingen. De communicatie en events zullen voorlopig last minute worden ingepland, omdat de maatregelen dit nu eenmaal eisen.

Vervolgens hebben alle aanwezige ondernemers verteld hoe hun business er momenteel uitziet en of ze wel, niet, of in beperkte mate getroffen zijn door de gevolgen van de corona crisis. Een drietal bijzonderheden daarbij.

Gerard van der Kleij gaf aan dat hij namens de Golfclub de Haar in 2021 de businessclub zal uitnodigen om kennis te maken met de nieuwe onderdelen van de golfbaan en de leden van hun businessclub. 

Yellowlime Thijs Buijs heeft een nieuwe video van zijn bedrijf gemaakt en die hebben we mogen bekijken tijdens het Webinar.

Edward van Tuinen: is bezig met duurzame mobiliteit, m.n. de pick up bikes lopen erg goed. Verder bezig samen met Josine van Breda directeur Parkmanagement van Lage Weide om de A2 tunnel problematiek aan te pakken. Maar ook het creëren van verkeersveiligheid en betere en andere (fiets) verbindingen.

Enquête betreffende mobiliteit graag allemaal invullen en terugsturen. 

De ALV van Vereniging Parkmanagement is op 25 november 2020.

Jan geeft nog het initiatief URECA aan, onderdeel van Economic Board Utrecht

Wij hopen elkaar bij het jaarlijkse Social Dinner eind januari 2021 weer live te kunnen zien, waarbij het bestuur de doelstellingen en thema’s alsmede de begroting voor 2021 zal presenteren.

“We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen”
Uitspraak van Ronald Reagan (40e president USA).

Met deze uitspraak sluit Jan namens het bestuur de vergadering af en wenst iedereen veel gezondheid toe. Stay safe allen en houd moed!