Verslag STIP On Tour 16 November 2017

30 november 2017 - U leest dit bericht in 8 minuten

Aansluitend op de ledenvergadering van de vereniging parkmanagement de Wetering (VPW) vond bij Warmtebouw aan de Middenwetering de STIP on tour avond (4e keer) plaats. Na ontvangst met een drankje heette Jan van der Roest bestuurslid STIP en presentator van deze avond alle ca. 35 aanwezigen hartelijk welkom in het auditorium van Warmtebouw BV. Deze avond was ook Rene Gerritsen van het RVO Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland aanwezig. Later zou ook Alan Grommers van het ondernemersfond Utrecht (OFU) nog inschuiven. Allereerst werden er woorden van dank gesproken richting de gastheer Warmtebouw voor het ter beschikking stellen van hun mooie accommodatie waarmee ze recentelijk nog een prijs hebben gewonnen. Warmtebouw Utrecht mag zich een jaar lang het meest inspirerende project noemen als het gaat om groene, gezonde en slimme kantoren. De vakjury koos uit tien finalisten dit installatiebedrijf als winnaar van de Healthy Urban Office Challenge 2017. Dit is een prijsvraag voor projecten die bijdragen aan groene, gezonde en slimme kantoren in de regio. Er waren in totaal 32 inzendingen voor deze prijs.
Om een beetje in de sfeer te komen werd allereerst de promotiefilm getoond die vorig jaar is gemaakt n.a.v. de STIP collegetour avond en die geproduceerd is door The Chiefs of Content.
“Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen.”
-Martin Luther King. Met deze woorden van de avondvoorzitter werd begonnen met een terugblik van de gerealiseerde projecten van 2017. Daarbij kwamen de volgende projecten aan de orde.

 • Het Ecotransferium met een drietal projecten
 • De GO Bikes toegelicht door Pieter Tanja.
 • De Fietsinfrastructuur door Jeroen Quee.
 • Mobiliteitsmakelaars en promotie door Jeannine van Bree.
  (zij had ook nog een primeur en toonde de vernieuwde website –gerealiseerd door bureau Yellow Lime- van het ecotransferium).

De gratis bandenpomp van SHELL de Wetering gepresenteerd door Johan Teunissen

Het energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) met de resultaten tot nog toe werden van commentaar voorzien door Bert Strijker. De deelauto van Multilease werd besproken door Eric Jan van Ditzhuijzen en konden we zien hoeveel kilometers er gereden zijn met de deelauto en welke CO besparing dat heeft opgeleverd. Multilease is sinds dit jaar niet langer op bedrijventerrein De Wetering gevestigd en hebben zij in overleg met Renault dealer STAM het project deelauto aan hun overgedragen.

“Succesvol zijn niet degenen die speciaal zijn, maar degenen die altijd een stapje extra zetten.” Met deze woorden nodigde de avondvoorzitter de aanwezigen uit om gebruik te maken van het buffet om daarmee de inwendige mens te verstreken en ging iedereen richt het restaurant van Warmtebouw. Na deze pauze werd er een financieel verslag gedaan door het bestuur van STIP en werd verantwoording afgelegd over de begroting. STIP geeft volop ruimte aan innovatie. Met deze avond leggen we als bestuur rekening en verantwoording af over onze te ontvangen en bestede gelden.’ De cijfers werden gepresenteerd. Peter Cullens ‘U kunt er zeker van zijn dat we deze gelden tot op de euro nauwkeurig uitgeven aan vernieuwing en verduurzaming van ons bedrijventerrein. Zodoende werd ook inzichtelijk gemaakt welke gelden er voor 2018 beschikbaar zijn.

Daarna kwamen in totaal 8 pitches aan bod:

 • ECUB door Bert Strijker.
 • Continuering huidige lijn en Uitbouwen naar 25 leden.
 • Inzet op doorontwikkeling projecten (restwarmtegebruik, Mijewetering,waterstoftankstation, Energiemotor van Utrecht, Digitaal Energieloket).
 • Sturing op het voldoen aan Wet milieubeheer EN nadruk op het feit dat verduurzaming loont.
 • Stimulering van duurzame mobiliteit bij bedrijven.

Het Ecotransferium bevatte 3 onderdelen en werden gepitched door Jeannine van Bree:

 • Continuering beschikbaarstelling hardware en software
 • Actieve ondersteuning van bedrijven
 • Special Events en Promotie

Ter ondersteuning deelden ze ook nog pepernoten uit middels een kleine zak van Sinterklaas met daarin o.a. promomateriaal.
De elektrische deelauto door Willy Kok
Stam Renault werkt nauw samen met We Drive Solar en de gemeente Utrecht
In Utrecht zijn inmiddels 30 elektrische Renault ZOE deelauto’s ingezet. DOEL   EEN   LEEFBARE   STAD. Mits gefinancierd vanuit het OFU is gebruik ervan gratis.
LED Schermen t.b.v. informatie voorziening voor De Wetering door Jan van der Roest
Hierbij worden op De wetering Haarrijn digitale informatiesystemen geplaatst aan de belangrijkste invalswegen van bedrijventerrein. Buiten de STIP, de BCDW, de VPW en parkmanagement, die via deze schermen gaat communiceren met haar bezoekers, is er ook plaats op deze schermen voor het lokale bedrijfsleven. Deelnemende ondernemers zullen 24/7 opvallend en dynamisch aanwezig zijn in het straatbeeld.
The Chiefs of Content door Wilco Jung
Met zijn bedrijf wil hij graag alle projecten die voortkomen uit de STIP initiatieven op beeld vastleggen en die dan distribueren via online kanalen. Vervolgens kunnen ze dan ook onderzoek doen naar de resultaten.
Stemkastjes
Om een juiste verdeling van de gelden te kunnen verkrijgen werd er weer voor het stemkastjes systeem gekozen.
Stemkastjes Edward van Tuinen: “We hebben bewust gekozen voor dit systeem: het is volledig transparant. Je laat je niet beïnvloeden door je buurman, als je een idee niet aansprekend genoeg vindt stem je het anoniem weg. Zo krijgen we een eerlijke uitslag.’

Nadat Jan alle plannen nog eens heeft samengevat, de pitchers heeft bedankt voor hun inbreng, en de daarbij behorende bedragen heeft genoemd wordt tot stemming overgegaan. Eerst werd proefstemming gedaan om te kijken of het stemsysteem van OpRooze werkt.

De uitslag van de stemming liet het volgende zien :

 • Bandenpomp 71%
 • De elektrische deelauto 48,2%
 • ECUB 47,7%
 • Ecotransferium met 3 initiatieven totaal 46,7%
 • Grafische LED Schermen 41,9%
 • Online presentaties 37,9 %

De STIP voorzitter we gaan helpen met de voordracht voor trekking uit het Ondernemersfonds voor alle projecten. Met de aangevraagde bedragen en het beschikbare budget zouden we een heel eind moeten kunnen komen. En niet onbelangrijk we staan nog steeds open voor andere duurzame initiatieven!’

Aan het eind van deze bijeenkomst werd Warmtebouw nogmaals bedankt voor hun gastvrijheid en kreeg Patrick Echteld uit handen van de avondvoorzitter een fotoboek van en over Leidsche Rijn. (met dank aan Sweco Parkmanagement). Dank ook aan Rosco Catering, Thijs Buijs van Yellow Lime, Rineke Sloetjes van Xandrius en Gerard Tjeerdsma van Studio A2 en Paul van Beckhoven van OpRooze stemkastjes. Nadat alle bezoekers bedankt werden door de presentator Jan van der Roest en hij hen uitnodigde voor de afsluiting met een klein drankje sloot hij af met de spreuk van de dag: “Als je een jaar vooruitdenkt, plant een zaadje
. Als je tien jaar vooruitdenkt, plant een boom
. Als je honderd jaar vooruitdenkt, onderwijs de mensen.” 
(Chinees spreekwoord)

We kijken nu alvast weer vooruit naar nieuwe projecten in het komende jaar.

Bestuur STIP
november 2017.

Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017
Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017 Fotoverslag Stip On Tour 16 November 2017