Verslag van de 8e Algemene Ledenvergadering

7 oktober 2017 - U leest dit bericht in 2 minuten

Op deze donderdagochtend heette voorzitter Jan van der Roest de leden welkom op de jaarlijkse ALV. Een speciaal woord van welkom was er voor Steve klein het eerste en op dit moment enige erelid van de vereniging en voor Ciska Teunis, ondernemer van PerfectAM.

Na enkele inleidende woorden werd ALV geopend. Hierbij werd met name stil gestaan bij het overlijden van ons gewaardeerde lid Han Putter, die helaas op te jonge leeftijd is overleden aan de gevolgen van Darmkanker.

Vervolgens werd de agenda afgewerkt.

Ten aanzien van statuten en huishoudelijk reglement zijn er geen wijzigingen. Wel hebben er enkele mutaties plaatsgevonden op de ledenlijst zowel bij als af.

Peter Cullens legde verantwoording af over de financiële huishouding waarbij de cijfers werden getoond en kunnen die op aanvraag worden toegestuurd.

Peter Cullens, penningmeester van de Business Club De Wetering Haarrijn, werd op verzoek van de voorzitter, door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde beleid wat overigens volgens enkele aanwezigen gold voor het gehele bestuur.

Vanuit de vergadering kwam nog de vraag om een kascommissie in te stellen. Die vraag werd gehonoreerd en zijn voor 2017 Peter Seghers en Leon Gort als kascommissie ingesteld.
Tevens zegde het bestuur toe om een financiële ondergrens te bepalen.

Er werden nog wat vragen gesteld o.a. over het ledenaantal, de ledenwerving en het bestuur gaf aan dat dit onderdelen zijn van een door hun te houden brainstormsessie met als uitgangspunt de toekomst van de Businessclub BCDW.

Hierna heeft Ciska Teunis ons meegenomen in de wereld van Accountmanagement: hoe ga je zo optimaal mogelijk om met je klant en klant relaties en hoe kan je de relatie nog meer laten renderen? Dit geldt in principe voor alle bedrijven, klein en groot zodat uiteindelijk iedereen met een stukje bagage rondom dit onderwerp naar huis kon.

Speciale aandacht was er nog voor de STIP on Tour avond van 16 november a.s.. De voorzitter riep iedereen op om met duurzame, innovatieve en promotionele ideeën t.b.v. De Wetering Haarrijn te komen.

Nadat de voorzitter het programma voor de rest van dit jaar had bekend gemaakt werd de vergadering rond 09:30 uur afgesloten.

Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering Businessclub De Wetering-Haarrrijn 5 oktober 2017