Werkzaamheden Leidsche Rijn tunnel (24 tot en met 28 januari)

20 januari 2022 - U leest dit bericht in 3 minuten

Hierbij willen wij u informeren dat EQUANS, in opdracht van Rijkswaterstaat, onderhoudswerkzaamheden gaat
verrichten aan de Leidsche Rijntunnel in week 4 van 2022. Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en
functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden
uitgevoerd. In deze infomail informeren wij u over de data en tijden van de werkzaamheden, de afsluitingen en de
bijbehorende omleidingsroutes.


Wij voeren onze werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De
werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken
worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen
ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Zie
bijlage voor de werkinstructie/protocol voor hulpdiensten over signalen en snelheid in tunnels.


De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd:

Hinderperiode:

maandag 24 januari 23:00 tot dinsdag 25 januari 05:00

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht

Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

Hinderperiode:

dinsdag 25 januari 23:00 tot woensdag 26 januari 05:00

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis west, R‐baan dicht

Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

Hinderperiode:

woensdag 26 januari 23:00 tot donderdag 27 januari 05:00

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht

Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

Hinderperiode:

donderdag 27 januari 23:00 tot vrijdag 28 januari 05:00

Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis oost, L‐baan dicht

Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie en de
actuele stand over de werkzaamheden op www.vananaarbeter.nl of bel met het informatienummer van
Rijkswaterstaat 0800-8002. Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt en dat u er, via deze info mail, op
voorhand rekening mee kunt houden. Wij rekenen op uw begrip.

Wilt u niet geïnformeerd worden over de werkzaamheden of bent u niet de juiste persoon binnen uw organisatie
dan kunt u zich afmelden door te antwoorden op deze email. Graag ontvangen wij de juiste persoon binnen uw
organisatie om te informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder voor de omgeving.

Let op! Per heden heeft Jeroen Custers de werkzaamheden van Fransien van Lavieren voor EQUANS
overgenomen. Jeroen is bereikbaar per mail via: jeroen.custers@arcadis.com en/of 06- 11 25 90 17.


Met vriendelijke groeten,
Namens EQUANS,
Jeroen Custers (Omgevingsmanager)

Bron: Rijkswaterstaat

  Bewerken