Ondernemersfonds Utrecht & Bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn

Over Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Zo ook op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. De onafhankelijke stichting Ondernemersfonds Utrecht beheert geld dat door ondernemers zelf wordt opgebracht via een opslag op de ozb niet-woningen. Alle betalers van ozb niet-woningen betalen dus mee. Behalve bedrijven zijn dat bijvoorbeeld ook scholen, sportvelden en ziekenhuizen. Ook de overheid betaalt mee als zij een pand bezit of huurt.

 
Ondernemersfonds Utrecht & Bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn

Ondernemers op Bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn kunnen hun voorstel voor een aanvraag uit het Ondernemersfonds Utrecht indienen bij Businessclub De Wetering-Haarrijn. Binnen de businessclub is een commissie actief die alle ontvangen voorstellen beoordeelt en in samenspraak met het Ondermemersfonds Utrecht, ook wel bekend onder de naam OFU, toekent. Is een aanvraag goedgekeurd door Businessclub De Wetering-Haarrijn dan wordt deze ingediend bij het OFU.

Eerder gerealiseerde projecten

Tot 2020 werden projecten beoordeeld en goedgekeurd door het bestuur van Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn, ook wel bekend onder de naam STIP De Wetering-Haarrijn. Per 1 januari 2020 is besloten de stichting te ontbinden en de activiteiten onder te brengen bij Businessclub De Wetering-Haarrijn. Projecten die eerder werden gerealiseerd met gelden beschikbaar gesteld door Ondernemersfonds Utrecht zijn ondermeer: De elektrische bandenpomp op zonne-energie bij Shell De Wetering, Ecotransferium Utrecht, en ECUB (Energiecollectief Utrechtse Bedrijven). Hier lees je meer nieuws over alle te realiseren en gerealiseerde projecten.

 

Een aanvraag indienen

Heb je als ondernemer gevestigd op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn een idee ter verbetering van het ondernemersklimaat op ons bedrijventerrein. Wil je het bedrijventerrein bekender of duurzamer maken of wil je werken aan nog meer veiligheid? Dan kun je een aanvraag indien. Je dient hiervoor dit formulier in te vullen en te sturen naar info@bcdw.nl. Eventuele vragen over de werkwijze of lopende projecten kun je ook richten tot dit e-mailadres. We nodigen je ook van harte uit om de website van Ondernemersfonds Utrecht te bezoeken. Na een akkoord door de beoordelingscommissie mag de aanvraag worden ingediend bij Ondernemersfonds Utrecht.