Het verhaal en de geschiedenis van De Haarrijn

3 oktober 2022 - U leest dit bericht in 1 minuut

De Haarrijn is een afwateringskanaal dat voor 1310 werd gegraven ten behoeve van de afwatering van de Themaatse Polder en de Haarpolder. Het begint bij de buurtschap Gieltjesdorp in de woonplaats Kockengen. Vanaf dit beginpunt loopt de Haarrijn over een afstand van ongeveer twee kilometer naar het noordoosten. Het eindpunt ligt bij het uiterste noorden van de woonwijk Maarssenbroek aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Een in 2014 gebouwd gemaal pompt het water uit de Haarrijn omhoog en loost dit in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Vóór 2014 stroomde het water van de Haarrijn vrij uit in dit kanaal. Het waterpeil in de Haarrijn was toen hoger dan de één meter beneden NAP van de omringende polders. Twee gemalen pompten het water uit de polders op en loosden dit op de Haarrijn. Kades langs deze wetering zorgden ervoor dat de polders niet onderliepen. Het in 2014 gebouwde gemaal bij het Amsterdam-Rijnkanaal maakte de twee meer ‘landinwaarts’ gelegen kleinere gemalen overbodig. Daardoor kon de waterstand in de Haarrijn worden verlaagd naar het polderniveau.

Het bedrijventerrein Haarrijn ligt in de uiterste noordelijke hoek van Leidsche Rijn, ten noorden van de Haarrijnse Rading en in het verlengde van bedrijventerrein De Wetering. Eind 2011 is begonnen met de eerste bouw op dit terrein. Onderdeel is een langgerekte bedrijven-as die parallel loopt aan de A2 en daarmee een geluidwerende zone vormt die nodig is om in Haarrijn woningbouw te kunnen realiseren.