Verslag bezoek aan Warmtebouw 7 maart

8 maart 2024 - U leest dit bericht in 4 minuten

Op 7 maart vond een bijeenkomst van BusinessClub De Wetering-Haarrijn plaats in het goed gevulde auditorium van Warmtebouw. Na een lekker, door Rosco Catering, verzorgd ontbijt werd geopend met een presentatie door Patrick van Echtelt over de bedrijvenscan van 2022, uitgevoerd door Warmtebouw en mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht (OFU). De scan onthulde dat de meeste bedrijven op De Wetering-Haarrijn een indrukwekkend energielabel A hebben, terwijl enkele nog op niveau C zitten, wat als een zeer nette score kan worden beschouwd.

Patrick, directeur Warmtebouw, nam de aanwezigen mee langs bestaande en toekomstige regelgeving en verplichtingen voor bedrijven op het gebied van energie en verduurzaming. Ook presenteerde hij een mooie innovatie van Warmtebouw ‘Energie Coach Online’ (ECO), een online dashboard waarmee bedrijven hun energieverbruik kunnen monitoren. Dit dashboard biedt niet alleen inzicht in het energieverbruik, maar geeft ook advies over verduurzaming en de terugverdientijd van mogelijke investeringen. Bovendien is er een directe koppeling met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor verplichte rapportage.

Warmtebouw biedt tien tot vijftien bedrijven op De Wetering-Haarrijn de mogelijkheid te participeren in het Masterplan Duurzaamheid De Wetering-Haarrijn. Een analyse van energiestromen en identificatie van mogelijke gemeenschappelijke maatregelen resulteren in het Masterplan Duurzaam De Wetering-Haarrijn. Voor deelname wordt een eigen bijdrage verlangd van slechts € 250,- per bedrijf. Ondernemersfonds Utrecht draagt het overige deel van de kosten. Geïnteresseerden kunnen dit hier kenbaar maken.

Paul van Dijk, Programmadirecteur van het Programma Energietransitie sprak namens Gemeente Utrecht, over de vertaling van het klimaatakkoord van Parijs via het Nationaal Klimaatakkoord, naar de doorvertaling door de Gemeente Utrecht. Marianne Lamberts, Programmamanager Energie vanuit Gemeente Utrecht lichtte toe dat de transitievisie warmte is gericht op woonwijken maar nog niet op bedrijventerreinen. In het coalitieakkoord is de Gemeente Utrecht opgedragen een inventarisatie uit te voeren voor bedrijventerreinen. Hierbij zet de gemeente in op elektrificatie van warmte op bedrijventerreinen, waarbij netcongestie als een belemmerende factor wordt erkend. Er zijn echter geen concrete deadlines vastgesteld voor wanneer bedrijventerreinen van het net moeten worden losgekoppeld.

Bert Strijker projectleider Waterstof bij Provincie Utrecht blikte terug op de totstandkoming van het waterstoftankstation op De Wetering-Haarrijn. Regina Horbach van de Provincie Utrecht sprak over de inspanningen op het gebied van schone mobiliteit en goederenvervoer, met als ambitie een zero-emissie samenleving tegen 2050.

Saša Marinić van TotalEnergies gaf aan dat het niet lang meer duurt voor het Waterstoftankstation op Haarrijn geopend wordt. Hij benadrukte de subsidiemogelijkheden die er zijn voor waterstofvoertuigen, waarbij het aanvraagproces via TotalEnergies verloopt.

We blikken terug op een goed bezochte en informatieve bijeenkomst waarin verschillende belanghebbenden uit zowel de private als publieke sector samenkwamen om initiatieven te belichten richting een duurzamere toekomst voor De Wetering-Haarrijn.

Download de presentaties