Samenwerkingsovereenkomst voor zonnepark Meijewetering

11 juli 2022 - U leest dit bericht in 3 minuten

Op het terrein naast de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bouwen het waterschap en energiecoöperatie Energie-U het eerste zonnepark binnen de gemeente Utrecht. Hiervoor ondertekenden beide partijen op 5 juli 2022 een samenwerkingsovereenkomst. Dit project brengt de ambitie van het waterschap om energieneutraal te worden wederom een stap dichterbij. Het waterschap gaat namelijk een gedeelte van de opbrengst van de panelen inzetten voor het elektriciteitsverbruik van de naastgelegen rioolwaterzuivering.

Verplaatsbare zonnepanelen

Het zonnepark wordt op het grasveld naast de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn gebouwd. Het terrein is van de gemeente Utrecht, maar wordt voor dit zonnepark gepacht door Energie-U. In verband met de aanwezige gas- en waterleidingen wordt een deel van het terrein open gehouden en worden de panelen verplaatsbaar gemaakt. De leidingen blijven hierdoor altijd bereikbaar, indien dit vanwege onderhoud of een calamiteit nodig is.

Duurzaam en ecologisch

Vanzelfsprekend willen beide partijen de bouw van het zonnepark zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Daarom is tijdens het voortraject in overleg met de installateur een optimalisatieslag gedaan op het ontwerp. Hierdoor is minder montagemateriaal nodig. Daarnaast is gekozen voor het toepassen van grotere omvormers als extra besparing. Bij het beheer van het zonnepark ligt de nadruk op ecologie. Er komen maatregelen gericht op specifieke doelsoorten om de biodiversiteit te vergroten.

Opbrengst en aanleg

Het zonnepark bestaat uit 1148 zonnepanelen van 455 Wattpiek en is een samenwerking tussen het waterschap en energie-coöperatie Energie-U. Het totale zonnepark zal ca 476.000 kWh per jaar opwekken. Een derde hiervan (161.000 kWh) is bestemd voor De Stichtse Rijnlanden en zal het energiegebruik van de zuivering voor 5 tot 10% compenseren.

Planning

De aanleg van het zonnepark zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 plaatsvinden. Om de panelen aan te sluiten op de zuivering is een kabelverbinding nodig. In verband met levertijden van de benodigde transformatorstations zal de aanleg hiervan in september/oktober 2022 plaatsvinden. De verwachting is dat het zonnepark nog dit jaar in gebruik genomen wordt.

Deelname

Het zonnepark staat open voor financiële deelname van buurtbewoners en omliggende bedrijven. Meer dan 75 bewoners zijn inmiddels al lid van het zonnepark. Wie interesse heeft om deel te nemen, kan een mail sturen naar meijewetering@energie-u.nl. Meer informatie over deelname is te vinden op Zonnepark Meijewetering :: Energie-U