Verslag van de 7e Algemene ledenvergadering

7 oktober 2016 - U leest dit bericht in 3 minuten

Verslag van de 7e Algemene ledenvergadering gehouden bij Restaurant Zuiver d.d. 6 oktober

De ochtend begon in Utrecht met een enorm verkeersinfarct. Alle wegen rondom en in Utrecht stonden vast. Daardoor waren een aantal leden verlaat of konden zelfs helemaal niet komen. Voorzitter Jan van der Roest mocht in ieder geval 27 leden verwelkomen. Een speciaal woord van welkom was er voor Evelien van Es Ondernemer en topcoach. Voorzitter mocht ook bekend maken dat het 72 e lidmaatschap was aangevraagd door Nelleke de Bruijn van TCW Groep. Daarmee was een volgende stap gezet op weg naar het doel om eind dit jaar op minimaal 75 leden uit te komen.

Na enkele inleidende woorden werd lid Hans Ros toegesproken middels een gedicht vanwege zijn 50e verjaardag en ging dit gepaard met een attentie welke hem door het bestuur werd aangeboden.

Vervolgens werd de agenda afgewerkt.

Het verslag van de vergadering van 2015 werd onder dank aan de opsteller Rineke Sloetjes vastgesteld.

Peter Cullens deed de financiële verslaglegging over 2015 en werd hij door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Rene Pfeiffer van Sweco parkmanagement gaf vervolgens aan welke ontwikkelingen er zijn m.b.t. kaveluitgifte op de Wetering-Haarrijn.

Edward van Tuinen voorzitter van de STIP maakte de leden attent op de Deelauto die voor de deur geparkeerd en welke door het Transferium ter beschikking wordt gesteld, tevens vertelde hij over de het fietsproject en de Car-butler.

Het bestuur maakte bekend:

-een Twittercampagne te gaan inzetten om het doel van minimaal 75 leden te willen gaan halen.

-in het kader van MVO een eerste project te willen voordragen voor ondersteuning.

Daarna was het woord aan Evelien van Es. Centrale thema van haar presentatie/inleiding was Keuzes maken. Daarbij komen kernwoorden als; Verlangen, Passie & Talen naar voren. Keuzes maken doe je doorlopend. Veel kleine besluiten neem je ‘instant’ zonder er teveel bijna te denken. Bij andere keuzes is het een kwestie van wikken en wegen. Maar op basis waarvan nemen wij eigenlijk een besluit? Waar laten wij ons bij het maken van keuzes door leiden? Evelien van Es nam ons mee om te reflecteren op hoe wij besluiten nemen. Het was verfrissende, interactieve en waardevolle sessie die door de leden als waardevol en emotioneel werden omschreven. Na afloop bedankte de voorzitter haard voor deze bijzondere bijdrage en overhandigde haar een attentie. Voorzitter bedankt vervolgens iedereen voor zijn/haar aanwezigheid c.q. inbreng En wenste iedereen veel succes in de business. De vergadering werd rond 09:45 door Jan van der Roest afgesloten.

Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 1
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 25 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 25
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 2 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 2
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 3
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 4 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 4
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 5 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 5
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 6 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 6
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 13 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 13
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 10 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 10
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 11 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 11
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 12 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 12
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 9 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 9
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 8 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 8
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 7 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 7
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 14 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 14
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 15 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 15
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 16 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 16
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 17 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 17
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 18 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 18
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 19 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 19
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 20 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 20
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 24 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 24
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 23 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 23
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 22 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 22
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 21 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 Businessclub De Wetering Haarrijn 21