Voortgang Zonne-eilanden Haarrijnseplas

25 september 2023 - U leest dit bericht in 2 minuten
Haarrijnse plas

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd rond de zonne-eilanden Haarrijnseplas.

De gemeente Utrecht wil op de Haarrijnseplas duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Op de oostelijke plas is ruimte voor drie zonne-eilanden.

In het voorjaar heeft Energie-U een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Utrecht en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd. De omgevingsvergunning is begin augustus door de gemeente verleend. De gemeente heeft ook zienswijzen ontvangen op de omgevingsvergunning. Die gingen, net als de reacties tijdens de inloopbijeenkomst, vooral over waarom de zonne-eilanden niet op de westelijke plas komen. Het antwoord van de gemeente was dat de aanvraag voldoet aan de voorschriften uit het vastgestelde bestemmingsplan en dat er geen reden is om de vergunning niet te verlenen. De reden voor de keus voor de oostelijke plas was dat de natuurwaarden in de westelijke plas hoger zijn die van de oostelijke plas.

Eind augustus is de opstalovereenkomst getekend door de gemeente Utrecht, BHM Solar en Energie-U voor het gebruik van de oostelijke plas voor de aanleg van zonne-eilanden. De opstalovereenkomst is gesloten voor de duur van 30 jaar.

Bij het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), is een watervergunning aangevraagd. Ook deze vergunning is begin september verleend. Belangrijkste element van de vergunning is de verplichting om de waterkwaliteit te monitoren. Met de monitoring wordt bewaakt dat de waterkwaliteit niet achteruit gaat door de komst van de zonne-eilanden.

Tevens is begin september SDE++-subsidie aangevraagd. Het duurt nog enige tijd voordat Energie-U te horen krijgt of ze de subsidie ontvangen tijdens de exploitatie van het zonnepark. Meer informatie over het project vind je op de website van Energie-U.